ททท.จับมือ 6 สายการบินทำโค้ดส่วนลด 300 บาท บินได้ทั่วไทย 5 แสนสิทธิ์

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.65 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวว่า ในปี 65 นี้

สายการบิน

เราตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของปี 62 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ประมาณ 160 ล้านคนต่อครั้ง และสร้างรายได้ประมาณ 656,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 65 สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 74,335,927 คนต่อครั้ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการส่งเสริมการตลาดให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางทางอากาศอันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน

ล่าสุด ททท.จึงร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทยจัดโครงการลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางภายในประเทศอีกครั้ง โดยมี 6 สายการบินที่เข้าร่วม ได้แก่ แอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ นกแอร์ ไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย์ส และไทยเวียตเจ็ท ทำโค้ดส่วนลด 300 บาทต่อ 1 บุ๊กกิ้ง หรือ 1 หมายเลขการจอง

นอกจากจะทำให้เกิดการใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทางท้องถิ่น ค่าอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าซื้อสินค้า และของที่ระลึก ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ อันเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย

“สำหรับโครงการลดทั่วฟ้าบินทั่วไทยในครั้งนี้ ผมอยากเชิญชวนให้ผู้เดินทางทุกท่านที่ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเส้นทางจังหวัดเมืองรอง เพื่อจะได้กระจายรายได้และกระจายรายได้ไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่น่าสนใจ”

ด้าน นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลได้เริ่มดำเนินมาตรการเปิดประเทศและในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเริ่มลดมาตรการจำกัดการเดินทางอีกทั้งนโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ ทั่วโลกทำให้เที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายใประเทศ

โดยจำนวนผู้โดยสารในประเทศแยกตามเส้นทางบิน 3 อันดับแรกของปี 64 พบว่าเส้นทางบินกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ มีจำนวนผู้โดยสารรวมมากที่สุด 1.56 ล้านคน รองลงมา ได้แก่ เส้นทางบินกรุงเทพฯ – ภูเก็ต 1.31 ล้านคน และเส้นทางบินกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 1.10 ล้านคน

ทั้งนี้ ความร่วมมือกับ ททท.ในการจัดโครงการลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย ในครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวกลับมา และหวังว่าจะช่วยกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังเส้นทางการบินอื่นๆ ในประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางการบินสู่เมืองรอง เช่น สุโขทัย เชียงราย นครศรีธรรมราช ตรัง บุรีรัมย์ และกระบี่ เป็นต้น

สำหรับโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” จะมอบส่วนลดพิเศษ 300 บาทต่อหมายเลขการจอง โดยจำกัดจำนวน 500,000 สิทธ์ิ แก่ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินทั้ง 6 สาย ในระหว่างวันที่ 19 ก.ย. – 10 ต.ค.65

โดยผู้โดยสารสามารถกรอกโค้ดลดราคา หรือ Promotion Code ได้แก่ “AMZTH300” บนหน้าเว็บไซต์สายการบินและบัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค.65 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แตล่ะสายการบินกำหนด)